"ทดลองใช้งานฟรี หมดเขต 31 มี.ค. 2557 ...ใช้งานต่อ โทร. 087-583-7711"

การทดลองใช้งานครั้งต่อไป เริ่ม 15 ก.ย. - 31ต.ค. 2557

วิทยาลัยใช้โปรแกรมฟรี

วิทยาลัยใช้ฟรีโปรแกรม สอบพิมพ์สัมผัส และ พิมพ์สัมผัส ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

คลิ๊กเพื่อดาวนโหลด

ขอรับตัวอย่างจากเราวันนี้

ท่านสามารถขอรับตัวอย่างจากเราได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมตัวอย่างให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

ขอบพระคุณครับ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

ดูผลการแข่งขันย้อนหลังที่นี่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพณิชยการ วิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ (ไทย/อังกฤษ) จัดแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

COMPAGE สาธิต”สอบพิมพ์สัมผัส” ในงานแข่งฯ สอศ.ที่ระยอง

COMPAGE ได้มีโอกาสเข้าไปสาธิตโปรแกรม “สอบพิมพ์สัมผัส” ซึ่งใช้ในการแข่งขันฯ ของสช. ในงานแข่งขันพิมพ์ดีดของสช.ที่จ.ระยอง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ สอจ. เป็นครั้งแรกที่สระบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีได้จัดการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดระดับอาชีวศึกษาของจ.สระบุรี โดยใช้โปรแกรม “สอบพิมพ์สัมผัส” แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นครั้งแรก และถือว่าเป็นครั้งแรกของการแข่งขันฯ ในสังกัด สอศ. COMPAGE ได้สนับสนุนการแข่งขันโดยเปิดให้ใช้โปรแกรม “สอบพิมพ์สัมผัส” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดูหนังสือตัวอย่างออนไลน์

ตอนนี้หนังสือตัวอย่างออนไลน์เราเปิดให้ได้อ่านแล้ว โดยเฉพาะหนังสือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพใหม่ พุทธศักราช 2556 ที่กำลังตรวจรับรอง 

ติดตามเรา