"แบบเรียนเบิกได้จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี ทุกเล่ม!!"

มาพร้อมซีดีฝึกพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ "พิมพ์สัมผัส" และสามารถดาวน์โหลด "สอบพิมพ์สัมผัส" ได้ฟรี วันนี้ (สำหรับวิทยาลัยเท่านั้น)

วิทยาลัยใช้โปรแกรมฟรี

วิทยาลัยใช้ฟรีโปรแกรม สอบพิมพ์สัมผัส และ พิมพ์สัมผัส ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้แล้ววันนี้

ขอรับตัวอย่างจากเราวันนี้

ท่านสามารถขอรับตัวอย่างจากเราได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมตัวอย่างให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

ขอบพระคุณครับ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

การอบรมออนไลน์ (Online)

ท่านสามารถเลือกการอบรมออนไลน์กับเราได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วครับ
โดยขณะนี้มีการอบรมให้เลือกตามรายการด้านล่างครับ

ดูผลการแข่งขันล่าสุดที่นี่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพณิชยการ วิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ (ไทย/อังกฤษ) จัดแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2556

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน   หลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556

ดูหนังสือตัวอย่างออนไลน์

ตอนนี้หนังสือตัวอย่างออนไลน์เราเปิดให้ได้อ่านแล้ว โดยเฉพาะหนังสือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพใหม่ พุทธศักราช 2556 ตอนนี้ผ่านการตรวจรับรองทุกตัวแล้ว 

ติดตามเรา