"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ใช้ "สอบพิมพ์สัมผัส" "

ในการรับสมัครพนักงานและทดสอบเลื่อนขั้น มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน

วิทยาลัยใช้โปรแกรมฟรี

วิทยาลัยใช้ฟรีโปรแกรม สอบพิมพ์สัมผัส และ พิมพ์สัมผัส ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

คลิ๊กเพื่อดาวนโหลด

ขอรับตัวอย่างจากเราวันนี้

ท่านสามารถขอรับตัวอย่างจากเราได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมตัวอย่างให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

ขอบพระคุณครับ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

การอบรมออนไลน์

ท่านสามารถเลือกการอบรมออนไลน์กับเราได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วครับ
โดยขณะนี้มีการอบรมให้เลือกตามรายการด้านล่างครับ

ดูผลการแข่งขันย้อนหลังที่นี่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพณิชยการ วิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ (ไทย/อังกฤษ) จัดแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ สอจ. เป็นครั้งแรกที่สระบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีได้จัดการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดระดับอาชีวศึกษาของจ.สระบุรี โดยใช้โปรแกรม “สอบพิมพ์สัมผัส” แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นครั้งแรก และถือว่าเป็นครั้งแรกของการแข่งขันฯ ในสังกัด สอศ. COMPAGE ได้สนับสนุนการแข่งขันโดยเปิดให้ใช้โปรแกรม “สอบพิมพ์สัมผัส” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดูหนังสือตัวอย่างออนไลน์

ตอนนี้หนังสือตัวอย่างออนไลน์เราเปิดให้ได้อ่านแล้ว โดยเฉพาะหนังสือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพใหม่ พุทธศักราช 2556 ที่กำลังตรวจรับรอง 

ติดตามเรา