เลือกหน้า

การคุมห้องสอบเมื่อใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

การใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสในการแข่งขันหรือการสอบภายในโรงเรียน มีหลักการคร่าว ๆ ดังนี้

สร้างรหัสข้อสอบ

เพราะว่าการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสจะมีรหัสข้อสอบเป็นตัวกำหนด เราจะต้องออกรหัสข้อสอบก่อน ขอให้ไปดูวิธีการสร้างรหัสข้อสอบจากการหน้าการอบรมของเราครับ

ทำบัตรเข้าสอบ

ก่อนที่จะถึงวันสอบหรือวันแข่งขัน เราควรจะทำบัตรเข้าสอบเพื่อให้นศ.ได้ใช้กรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง เราอาจใช้โปรแกรม MS Word เพื่อทำบัตรเข้าสอบง่าย ๆ โดยใช้ฟังก์ชัน “จดหมายเวียน” โดยอาจจะเลือกเทมเพลตหรือต้นแบบของ ป้ายผนึกหรือสติกเกอร์จ่าหน้าซองจดหมายก็ได้ พิมพ์ลงกระดาษ A4 ธรรมดาแล้วนำมาตัดเมื่อเสร็จ โดยอาจมีข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ (ให้ปรับตามความเหมาะสม)

 • รหัสข้อสอบ
 • รหัสนักเรียน (รหัสประจำตัวนักศึกษา)
 • รหัสผ่าน (มักใช้รหัสเดียวกับรหัสนักเรียน)
 • ชื่อโรงเรียน หรือ ห้อง
 • ระดับชั้น หรือ ระดับการแข่งขัน

ทำรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ

ให้ทำรายชื่อนักศึกษา (และโรงเรียนหากเป็นการแข่ง) พร้อมกับช่องบันทึกคะแนนท้ายชื่อ 2 ช่อง เพื่อบันทึกคะแนนทั้ง 2 ครั้ง (การสอบจะพิมพ์สองครั้ง ครั้งละ 10 นาที แล้วเอาครั้งที่ดีที่สุดเป็นคะแนน) และมีที่ว่างด้านหลังให้นศ.เซ็นรับทราบคะแนนทั้งสองครั้ง เพราะจะทำให้ยืนยันได้ว่าคะแนนนี้นศ.ยอมรับในความถูกต้องแล้ว (และโปรแกรมจะบันทึกคะแนนเมื่อสอบเสร็จทั้ง 2 ครั้งเท่านั้น หากเสร็จเพียงครั้งเดียวแล้วโปรแกรมเกิดขัดข้องหรือไฟฟ้าดับจะไม่มีการบันทึกคะแนน)

ก่อนเข้าสอบ

เมื่อถึงเช้าวันแข่งหรือก่อนเข้าสอบ เราต้องแจกบัตรเข้าสอบให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการสอบ จะเลือกแจกเมื่อนศ.มาลงทะเบียนก็ได้ หรือ แจกเมื่อเช็คชื่อนศ.ก่อนเข้าห้องสอบก็ได้

เริ่มสอบ

เมื่อนศ.เข้าห้องสอบพร้อมทุกคนแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบดังสคริปท์ตัวอย่างดังนี้

 1. ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน “สอบพิมพ์” บน Desktop ครับ/ค่ะ (ไม่แนะนำให้เปิดโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสในเครื่องลูกด้วยโปรแกรมใด ๆ พร้อม ๆ กัน เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการ “Server Connection Fail” จำนวนมาก
 2. แจ้งผู้เข้าสอบว่า ถ้าโปรแกรมขึ้นหน้าต่างเตือนว่า “Server Connection Fail” คะแนนจะไม่เข้าในระบบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไอทีให้ทราบแล้ว ออกจากโปรแกรมเพื่อเข้าใหม่ หากยังเจอปัญหาเดิมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไอทีต่อไป (แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่สำหรับในวันแข่งจริง)
 3. กดปุ่ม “เริ่มสอบ” แล้วกรอกข้อมูลตามบัตรเข้าสอบที่ได้รับแล้ว
 4. รหัสข้อสอบ รหัสนักเรียน และรหัสผ่านให้กรอกตามบัตรเข้าสอบที่ได้รับ
 5. วันที่ ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ แม้ว่าจะตรงกับวันที่วันนี้
 6. ชื่อโรงเรียน (ในกรณีการแข่ง) ให้พิมพ์ชื่อเต็มให้ถูกต้อง
 7. ถ้ากรอกครบแล้วให้กดปุ่มต่อไป
 8. เช็คชื่อนามสกุลว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งที่กรรมการด้านหน้าเมื่อสอบ/แข่งเสร็จแล้ว
 9. ดูชื่อข้อสอบด้านหลังชื่อนามสกุลว่าถูกกับระดับที่เราจะสอบ/แข่งหรือไม่
 10. อ่านคำอธิบายข้อสอบระหว่างรอเพื่อนนศ.กรอกให้เสร็จนะคะ/ครับ
 11. การสอบมีสองครั้งนะครับ/ค่ะ ครั้งละ 10 นาที เอาครั้งที่ดีที่สุดเป็นคะแนน
 12. ย่อหน้าใช้ space bar เท่านั้น ภาษาไทย 10 เคาะ (ภาษาอังกฤษ 5 เคาะ) เคาะเว้นวรรคอื่น ๆ ให้พิมพ์ตามแบบเป็นสำคัญ
 13. เมื่อพิมพ์แล้วจะไม่สามารถลบได้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการจับความเร็วในการพิมพ์ดีด
 14. การคำนวนคะแนน ภาษาไทย 4 ดีดเป็น 1 คำ (ภาษาอังกฤษ 5 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำคูณ 10 แล้วเอาไปลบกับคำที่พิมพ์ได้ หารด้วยเวลาเป็นคะแนน
 15. ขอให้ปิดโทรศัพท์หรือใช้ระบบสั่นหรือปิดเสียง เพราะนอกจะรบกวนคนอื่นแล้วยังรบกวนตนเองด้วยเมื่อพิมพ์นะครับ/ค่ะ
 16. ห้ามถ่ายรูปข้อสอบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ฝ่าฝืนจะถูกปรับหมดสิทธิ์สอบ
 17. ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว อีกสักครู่เราจะเริ่มทำการสอบครั้งที่ 1 ให้ทุกคนผ่อนคลาย เมื่อเสร็จครั้งที่ 1 แล้วจะมีการพักจดบันทึกคะแนนก่อนเริ่มครั้งที่ 2 ถ้ามีปัญหาระหว่างสอบให้ยกมือขึ้น กรรมการสอบจะเดินไปหา
 18. ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้กดปุ่ม F5 สองครั้งแล้วเริ่มพิมพ์ครับ/ค่ะ (ถ้าเวลาด้านล่างซ้ายมือเดินแล้วโปรแกรมจะเริ่มจับเวลาแข่ง ให้นักศึกษาเริ่มพิมพ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มพร้อม ๆ กันเหมือนวิ่งแข่ง)
 19. (กรรมการรออย่างเงียบ ๆ งดช่างภาพเข้าถ่ายรูป)
 20. (เมื่อหมดครั้งที่ 1 ให้กรรมการและผู้ช่วยคุมสอบจดบันทึกคะแนน)
 21. (เมื่อบันทึกเสร็จ) ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มสอบครั้งที่ 2
 22. ถ้าพร้อมแล้ว กดปุ่ม F5 สองครั้งแล้วเริ่มพิมพ์ได้ครับ/ค่ะ
 23. (กรรมการรออย่างเงียบ ๆ )
 24. (เมื่อหมดครั้งที่ 2 ให้กรรมการและผู้ช่วยคุมสอบจดบันทึกคะแนน)
 25. (เมื่อจดบันทึกคะแนนเสร็จแล้ว) เชิญนศ.ออกจากห้องสอบได้แล้ว ครับ/ค่ะ

ดูวิดีโอการใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

 

ดาวน์โหลดเอกสารสคริปท์การคุมสอบสำหรับพิมพ์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สคริปท์สำหรับใช้ในการคุมสอบ

การสรุปผลสอบ

เมื่อสอบเสร็จทุกระดับแล้ว (ในกรณีแข่ง) ให้ทำการสรุปผลสอบโดยดู วิธีการสรุปผลสอบ จากหน้าเว็บของเรา

 

อุปสรรคที่อาจพบได้ในการสอบแข่งทักษะด้วยโปรแกรมพิมพ์ทักษะ

ข้อควรทราบ

***โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสสามารถให้ผู้แข่งย้ายเครื่องได้ กรณีเครื่องนั้นๆ มีปัญหา เพราะใช้ รหัสนักเรียน รหัสผ่าน

อุปสรรคที่อาจพบ

 1. เครื่องค้างก่อนแข่ง ย้ายเครื่องได้
 2. รหัสข้อสอบไม่ถูกต้อง ตรวจดูไม่ให้มี เว้นวรรค ก่อนหรือหลังรหัสข้อสอบ
 3. รหัสนักเรียนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ตรวจดูรหัสผ่าน ให้พิมพ์ใหม่ บางครั้งไปใช้ผิดภาษา
 4. ชื่อวิทยาลัย/โรงเรียนยาวเกินช่องที่ป้อน วิธีแก้คือให้ป้อนเท่าที่สามารถป้อนได้
 5. ใส่รหัสข้อสอบถูกแล้ว แต่ตอนสอบ ข้อสอบที่ขึ้นกลายเป็นคนละภาษากัน เช่น สอบไทยแต่ได้ข้อสอบอังกฤษ วิธีแก้เฉพาะหน้าคือให้ กดลูกศรชี้ซ้ายสีเทาด้านล่าง หรือ ย้ายเครื่องก็ได้
 6. เด็กกด F5 สองครั้งแล้วเผลอไปเริ่มสอบ โดยเวลานับถอยหลังแล้ว เพื่อนคนอื่นยังไม่ได้เริ่มสอบ จริงๆ คือไม่มีปัญหา เพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆ กัน วิธีแก้คือให้พิมพ์ต่อไปเลย ไม่ต้องรอเพื่อน แต่หากเด็กชงักและไม่พิมพ์ต่อ สามารถเปลี่ยนเครื่องหรือกด Ctrl+Alt+Del เพื่อเริ่ม Task Manager แล้วกด ชื่อโปรแกรม สอบพิมพ์สัมผัส ในรายการโปรแกรม แล้วกด End Task
 7. หากเด็กพิมพ์เสร็จครั้งแรกแล้วเริ่มครั้งที่สอง กด F5 สองครั้งแล้วเผลอไปเริ่มสอบ แล้ว เพื่อนคนอื่นยังไม่ได้เริ่มสอบ จริงๆ คือไม่มีปัญหา เพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆ กัน วิธีแก้คือให้พิมพ์ต่อไปเลย ไม่ต้องรอเพื่อน แต่หากเด็กชงักและไม่พิมพ์ต่อ สามารถเปลี่ยนเครื่องได้ โดยปล่อยให้เครื่องแรกที่พิมพ์เวลาเดินต่อไปจนจบ แล้วเริ่มเครื่องใหม่ครั้งที่ 1 โดยเริ่มครั้งที่ 2 ด้วย แต่ไม่ต้องพิมพ์ ให้ปล่อยให้เวลาครั้งที่ 2 หมดไปเอง กรรมการจะต้องจดชื่อนศ.ที่เข้าแข่งคนนั้นไว้เพื่อให้ กรรมการจากบริษัท สรุปคะแนนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารอุปสรรคที่อาจพบในการแข่ง เพื่อให้ผู้คุมสอบทุกท่านได้อ่าน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด v2 24/1/2017