เลือกหน้า
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพณิชยการ วิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ (ไทย/อังกฤษ) บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด ได้สนับสนุนการแข่งขันของวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่ เสมอ เริ่มแรก มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ต่อมา เราก็ได้ไปสนับสนุนการแข่งของกลุ่มวิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตร และหลังสุดได้เริ่มเข้าไปช่วยวิทยาลัยของรัฐระดับจังหวัดอีกด้วย

 

 

 

 

ผลการแข่งขันล่าสุด

ความเป็นมา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพณิชยการ วิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ (ไทย/อังกฤษ) จัดแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (เดิมสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่ ครั้งที่ 22 ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ครั้งแรกจัดขึ้นที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี เป็นการแข่งขันระดับภาคกลาง ใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสในการแข่งขัน  บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด ได้สนับสนุนโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส สำหรับการแข่งขัน ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแข่งมากขึ้นอย่างมาก

กติกาในการแข่งขัน

  1. การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นระดับดังนี้คือ ปวช. ปวส. และปวส.ม.๖ (บางภาคไม่มี)
  2. และยังแบ่งเป็นแข่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  3. การแข่งแต่ละรอบให้พิมพ์ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที ใช้เวลารวมประมาณ 45 นาที- 60 นาที
  4. ภาษาไทย 4 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำ ติดลบ 10 คำ แล้วหารด้วย 10 นาที ออกมาเป็นผลสอบคำสุทธิต่อนาที
  5. ภาษาอังกฤษ 5 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำ ติดลบ 10 คำ แล้วหารด้วย 10 นาที ออกมาเป็นผลสอบคำสุทธิต่อนาที
  6. เมื่อเข้าสอบให้ฟังกรรมการอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้เสียง มีปัญหาให้ยกมือ ปิดหรือเปิดมือถือเป็นระบบสั่น
  7. นักเรียนจะได้บัตรประจำตัวสอบ (ถ้ามี) ซึ่งจะมีข้อมูล รหัสข้อสอบ รหัสนักเรียน และรหัสผ่าน พร้อมชื่อตัวและชื่อวิทยาลัย ให้กรอกตามข้อมูลที่ได้รับ หากเป็นอื่นกรรมการจะแจ้งให้ห้องสอบอีกครั้ง
  8. เมื่อพิมพ์จบครั้งแรกจะโปรแกรมแสดงผลการสอบครั้งแรกให้พักมือและกรรมการจะจดบันทึกคะแนนก่อนเริ่มการสอบครั้งที่ 2
  9. เมื่อพิมพ์จบครั้งที่ 2 โปรแกรมจะแสดงผลการสอบทั้งสองครั้งให้นั่งรอจนกว่ากรรมการจะจดบันทึกคะแนนเสร็จจึงสามารถออกจากห้องสอบได้

ดูเกณฑ์เหรียญรางวัล

เกณฑ์เหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2557

การแข่งขันภาษาเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดง
ไทย50 ขึ้นไป49-4544-40
อังกฤษ55 ขึ้นไป54-5049-45

เกณฑ์เหรียญรางวัลสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ปี 2557

 เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดง
ไทยและอังกฤษ45 ขึ้นไป44-4039-30

เกณฑ์เหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์เหรียญปีการศึกษา 2556
กลุ่มภาษาเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดง
กรุงเทพมหานครพิมพ์ไทย50 ขึ้นไป45-4940-44
พิมพ์อังกฤษ55 ขึ้นไป50-5445-49
ภาคกลางพิมพ์ไทย50 ขึ้นไป45-4940-49
พิมพ์อังกฤษ50 ขึ้นไป45-4940-49
ภาคเหนือปวช.50 ขึ้นไป45-4940-49
ปวส.55 ขึ้นไป50-5445-49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิมพ์ไืทย50 ขึ้นไป45-4940-44
พิมพ์อังกฤษ55 ขึ้นไป45-4950-54
ภาคใต้พิมพ์ไทย50 ขึ้นไป45-4940-44
พิมพ์อังกฤษ55 ขึ้นไป50-5450-54

เกณฑ์เหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2555 (ก่อนหน้านี้ยังมีเกณฑ์ไม่ตรงกันในแต่ละกลุ่ม)

พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

เหรียญทอง50 คำขึ้นไป
เหรียญเงิน45 คำขึ้นไป
เหรีญญทองแดง40 คำขึ้นไป

พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

เหรีญญทอง55 คำขึ้นไป
เหรีญญเงิน50 คำขึ้นไป
เหรีญญทองแดง45 คำขึ้นไป

 

ดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา

ผลการแข่งขันฯ โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันฯ โดย สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

ประกอบด้วย: วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร วิทบาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทบาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

 

ผลการแข่งขันฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดลพบุรี