เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร

วิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถทางวิชาการให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อดูผลการแข่งขันฯ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพิมพ์ดีดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพิมพ์ดีดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2558

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพิมพ์ดีดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2557

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพิมพ์ดีดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2556

<<กลับหน้าหลักการแข่งขัน