เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2559 อังกฤษ-ปวช.

ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

29 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ระดับปวช.

 

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายเทวินทร์ วิชาผา585758ทอง
วิทยาลัยตั้งตรงจิตรพณิชยการนายบิ๊ก แซ่แต้505555ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลตั้งตรงจิตรพาณิชยการนายโกวิท จตุประเสริฐ525252เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายพัชรดนัย นิยมวานิช424545ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายวัชริศ ชมกลิ่น404545ทองแดง

<<กลับหน้าหลักการแข่งขัน