เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2559 อังกฤษ-ปวส.

ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

29 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ระดับปวส.

 

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวิชญะ อินทร์แรม726372ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายศุภมงคล นวนจันทร์555656ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายกิตติพัฒน์ แสงขาว505151เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายเบญจรงค์ พรหมพันธ์484848ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจนายดุลยวัต ทองหล่อ414747ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนางสาวโอ๋ ประทีปช่วง454245ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายกิตติพงษ์ แซ่เบ้434545ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายสยมภู ไวปิติ454145ทองแดง

<<กลับหน้าหลักการแข่งขัน