เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2559 ไทย-ปวช.

ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

29 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ระดับปวช.

 

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายสมศักดิ์ ซันซี576868ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายชุตินันท์ ดวงจอมดี586060ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายณภัทร จริตกุล526060ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนายโชคดี แซ่แต้566060ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายพงศกรณ์ ถิ่นใหญ่535253ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางสาวศศวรรณ แสงสมบัติ514851ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางสาวนิศารัตน์ วิกสิตพงศา454747เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายนิติกร ฝอฝน384747เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายปัญญา ภู่ระหงษ์394545เงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายราเชน โพธิ์พึ่ง354444ทองแดง
วิทยาลัยตั้งตรงจิตรพณิชยการนายชานนท์ อินทชิต174141ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายฐานรรฑ์ สุทโธ304040ทองแดง

<<กลับหน้าหลักการแข่งขัน