เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะ ในเครือตั้งตรงจิตร 2559 ไทย-ปวส.

ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์

29 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ระดับปวส.

 

วิทยาลัยชื่อสกุลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2คะแนนเหรียญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายนพดล คุทางคะ909090ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายธนภัทร ชาดา833783ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายนิวัฒน์ โสมทรัพย์686468ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายวีระพล ศักดิ์สิริรัตนะ686568ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายกิตติภณ งามจำรัส596161ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายจิตพงศ์ กาญจนจูฑะ544354ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายปิยังกูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา544354ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางสาวกิ๊บ ลิมน้าม444044ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนายธนกฤต เทพพิทักษ์224444ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนางสาวนนทกาญจ์ อยู่อ่วม334242ทองแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านนายสุรสิทธิ์ แสนคำ364141ทองแดง

<<กลับหน้าหลักการแข่งขัน