เลือกหน้า

ครั้งที่ 23 กรุงเทพมหานคร

ณ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

23 มกราคม พ.ศ.2552

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูผลในแต่ละระดับการแข่งขัน (อย่างไม่เป็นทางการ)

วิชา พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

วิชา พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

 

 

<<กลับหน้าหลักการแข่งขัน