เลือกหน้า

ครั้งที่ 23 ภาคใต้

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551

ภาคใต้:

โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี จังหวัดสงขลา
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม

สาขาวิชา  พณิชยการ

 

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

 

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ระดับ ปวส.ม6