เลือกหน้า

ครั้งที่ 25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2553

ภาคอีสาน:

โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ประมวลรูปภาพ