เลือกหน้า

ครั้งที่ 26 ภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555

ภาคใต้:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
จังหวัดพัทลุง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ประมวลรูปภาพ