เลือกหน้า

ครั้งที่ 26 ภาคใต้ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 อย่างไม่เป็นทางการ

ภาคใต้:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
จังหวัดพัทลุง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ลำดับโรงเรียนชื่อผลการแข่งผลรางวัล
1เทคโนโลยีภาคใต้นายอดิศักดิ์ แซ่หลี45เหรียญเงิน
2วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลานายชาคร หนูเล็ก42เหรียญทองแดง
3ส่องแสงพณิชยการนงสาวนิตยา จันทโร42เหรียญทองแดง