เลือกหน้า

ครั้งที่ 26 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 อย่างไม่เป็นทางการ

ภาคใต้:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
จังหวัดพัทลุง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวช.

ลำดับโรงเรียนชื่อผลการแข่งผลรางวัล
1โรงเรียนพณิชยการทุ่งสงนางสาวสลิลลา ธีโรภาส55เหรียญทอง
2วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรนายภูวดล เชียงใหม่53เหรียญทอง
3หาดใหญ่เทคโนโลยีนายเทพฤทธิ์ คงกลอม47เหรียญเงิน
4วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลานางสาวศุภลักษณ์ มีสีดี47เหรียญเงิน
5วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการนางสาวฐิติรัตน์ แซ่คู้45เหรียญเงิน
6วิทยาลัยอาชีวะศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลานายพีรพัฒน์ ธนภัทราภรณ์45เหรียญเงิน
7วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลานางสาวนราภรณ์ คชาวรรณ45เหรียญเงิน
8วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยานายนาวิน สุขทอง44เหรียญทองแดง
9วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้นายภานุวัฒน์ วรรณสิทธ์41เหรียญทองแดง
10วิทยาลัยอาชีวะศึกษาโปลีเทคนิคตรังนายศรันยู ฝุกล่อย40เหรียญทองแดง
11โรงเรียนพณิชยการทุ่งสงนางสาววรินรำไพ อินทุลักษณ์40เหรียญทองแดง