เลือกหน้า

ครั้งที่ 26 ภาคใต้ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 อย่างไม่เป็นทางการ

ภาคใต้:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
จังหวัดพัทลุง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ  ปวส.

ลำดับโรงเรียนชื่อผลการแข่งผลรางวัล
1วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลานางสาวนูรซานา อาแวกะจิ47เหรียญเงิน
2วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการนายเฉลิมพล แซ่ก๊ก47เหรียญเงิน
3วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลานางสาวอัสรียะห์ ยูโซะ45เหรียญเงิน
4พณิชยการทุ่งสงนางสาวกนิษฐา รักษ์ศรีทอง41เหรียญทองแดง
5วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการนางสาวนันทนิตย์ ช่วยบำรุง41เหรียญทองแดง
6หาดใหญ่เทคโนโลยีนายซัลมาล หมัดอาดับ41เหรียญทองแดง
7วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลานางสาวคอลีเยาะ เตาะสาตู40เหรียญทองแดง