เลือกหน้า

ครั้งที่ 27 ภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2555

ภาคใต้: วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ประมวลรูปภาพ