เลือกหน้า

ครั้งที่ 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

<<กลับหน้าหลักการแข่งขันฯ