เลือกหน้า

ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคอีสาน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 29

ประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่มภาคอีสาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนเจมส์บริหารธุรกิจ

14 มกราคม พ.ศ.2558

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

  • ระดับ  ปวช. (ไม่มีผู้ได้รับเหรียญรางวัล)
  • ระดับ  ปวส. (ไม่มีผู้ได้รับเหรียญรางวัล)

 

<< กลับหน้าหลักการแข่งขัน