เลือกหน้า

ครั้งที่ 29 กลุ่มกรุงเทพมหานคร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 29

ประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่มกรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

20 มกราคม พ.ศ.2558

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

 

<< กลับหน้าหลักการแข่งขัน