เลือกหน้า

ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 29

ประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่มภาคใต้: วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

30 มกราคม พ.ศ.2558

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

<< กลับหน้าหลักการแข่งขัน