เลือกหน้า

ครั้งที่ 30 กลุ่มภาคกลาง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 30

ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มภาคกลาง: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค.

27 มกราคม พ.ศ.2559

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

<< กลับหน้าหลักการแข่งขัน