เลือกหน้า

ครั้งที่ 30 กลุ่มภาคเหนือ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 30

ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มภาคเหนือ : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา  พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

วิชา  พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

*ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 

<< กลับหน้าผลการแข่งขันครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

<< กลับหน้าผลการแข่งขันหลัก