เลือกหน้า

ด่วน! รับตัวอย่างหนังสือวันนี้

ท่านสามารถขอรับตัวอย่าง หลักสูตรใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จากเราได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมตัวอย่างให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

ขอตัวอย่าง

เราผลิตแบบเรียนพร้อมโปรแกรมพิมพ์ดีดที่ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับ

บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยมามากกว่า 7 ปีแล้วจนถึงปัจจุบัน โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสเองก็เป็นหนึ่งในสิบโปรแกรมดีเจ้าฟ้าไอที และได้รับการยอมรับในบริษัทชั้นนำเช่น สามารถเทเลคอมกรุ๊ป การคัดเลือกพนักงานและเลื่อนขั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ขอหนังสือตัวอย่างของเราได้แล้ววันนี้

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับโรงเรียนและผู้สอน

 

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนครับ

ชื่อสกุล (ต้องกรอก)

ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย (ต้องกรอก)

มือถือ/เบอร์ติดต่อที่สะดวก (ต้องกรอก)

Email (ต้องกรอก)

Subject:ข้อมูลการขอตัวอย่างผ่านทาง pimsampas.com

ข้อความของท่าน (ถ้ามี)

โปรดเลือกตัวอย่างที่ท่านต้องการ

หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)2201-1009 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2201-1010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2201-1011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2201-1012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ Office 2007 อ.ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
ซีดีตัวอย่างโปรแกรมพิมพ์สัมผัส 2.0
โปรแกรม Pimserver ชุดทดลอง (ใช้แข่งขันฯ ของสมาคม และใช้เรียนและสอบในโรงเรียนทั่วประเทศ)
 

**หลักสูตรใหม่ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2203-2101 พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2203-2102 พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ Office 2007
ซีดีตัวอย่างโปรแกรมพิมพ์สัมผัส 2.0
โปรแกรม Pimserver ชุดทดลอง (ใช้แข่งขันฯ ของสมาคม และใช้เรียนและสอบในโรงเรียนทั่วประเทศ)


 

โปรดกรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่างให้ถูกต้องเพื่อยืนยันคำขอตัวอย่าง

captcha