เลือกหน้า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิต ซอฟต์แวร์และหนังสือ

ซอฟต์แวร์ “พิมพ์สัมผัส” โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้รับรางวัลดีเด่น 4 ปีซ้อน จาก ส.ย.ช. และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award 2006 ในหมวด Education and Training

ส่วนโปรแกรม “สอบพิมพ์สัมผัส” รับรองคุณภาพด้วย 1 ใน 10 โปรแกรมเข้ารอบสุดท้ายการประกวดชิง รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สาระสนเทศ ครั้งที่ 3 และได้รับคัดเลือกให้ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมาแล้วติดต่อกัน 9 ปีจนปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับจากวิทยาลัยต่างๆ ด้วยความแม่นยำในการคิดคำนวณและสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบอย่างยิ่ง ใช้ได้ดีกับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยต่างๆ

บริษัทฯ ยังจำหน่ายแบบเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้งานคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ และได้ผ่านการตรวจจากสอศ.ให้ใช้ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ดูหน้า ซอฟต์แวร์และหนังสือ)