เลือกหน้า

สคริปท์สำหรับใช้ในการคุมสอบ

เมื่อนศ.เข้าห้องสอบพร้อมทุกคนแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบดังสคริปท์ตัวอย่างดังนี้

 1. ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน “สอบพิมพ์” บน Desktop ครับ/ค่ะ (ไม่แนะนำให้เปิดโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสในเครื่องลูกด้วยโปรแกรมใด ๆ พร้อม ๆ กัน เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการ “Server Connection Fail” จำนวนมาก
 2. แจ้งผู้เข้าสอบว่า ถ้าโปรแกรมขึ้นหน้าต่างเตือนว่า “Server Connection Fail” คะแนนจะไม่เข้าในระบบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไอทีให้ทราบแล้ว ออกจากโปรแกรมเพื่อเข้าใหม่ หากยังเจอปัญหาเดิมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไอทีต่อไป (แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่สำหรับในวันแข่งจริง)
 3. กดปุ่ม “เริ่มสอบ” แล้วกรอกข้อมูลตามบัตรเข้าสอบที่ได้รับแล้ว
 4. รหัสข้อสอบ รหัสนักเรียน และรหัสผ่านให้กรอกตามบัตรเข้าสอบที่ได้รับ
 5. วันที่ ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ แม้ว่าจะตรงกับวันที่วันนี้
 6. ชื่อโรงเรียน (ในกรณีการแข่ง) ให้พิมพ์ชื่อเต็มให้ถูกต้อง
 7. ถ้ากรอกครบแล้วให้กดปุ่มต่อไป
 8. เช็คชื่อนามสกุลว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งที่กรรมการด้านหน้าเมื่อสอบ/แข่งเสร็จแล้ว
 9. ดูชื่อข้อสอบด้านหลังชื่อนามสกุลว่าถูกกับระดับที่เราจะสอบ/แข่งหรือไม่
 10. อ่านคำอธิบายข้อสอบระหว่างรอเพื่อนนศ.กรอกให้เสร็จนะคะ/ครับ
 11. การสอบมีสองครั้งนะครับ/ค่ะ ครั้งละ 10 นาที เอาครั้งที่ดีที่สุดเป็นคะแนน
 12. ย่อหน้าใช้ space bar เท่านั้น ภาษาไทย 10 เคาะ (ภาษาอังกฤษ 5 เคาะ) เคาะเว้นวรรคอื่น ๆ ให้พิมพ์ตามแบบเป็นสำคัญ
 13. เมื่อพิมพ์แล้วจะไม่สามารถลบได้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการจับความเร็วในการพิมพ์ดีด
 14. การคำนวนคะแนน ภาษาไทย 4 ดีดเป็น 1 คำ (ภาษาอังกฤษ 5 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำคูณ 10 แล้วเอาไปลบกับคำที่พิมพ์ได้ หารด้วยเวลาเป็นคะแนน
 15. ขอให้ปิดโทรศัพท์หรือใช้ระบบสั่นหรือปิดเสียง เพราะนอกจะรบกวนคนอื่นแล้วยังรบกวนตนเองด้วยเมื่อพิมพ์นะครับ/ค่ะ
 16. ห้ามถ่ายรูปข้อสอบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ฝ่าฝืนจะถูกปรับหมดสิทธิ์สอบ
 17. ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว อีกสักครู่เราจะเริ่มทำการสอบครั้งที่ 1 ให้ทุกคนผ่อนคลาย เมื่อเสร็จครั้งที่ 1 แล้วจะมีการพักจดบันทึกคะแนนก่อนเริ่มครั้งที่ 2 ถ้ามีปัญหาระหว่างสอบให้ยกมือขึ้น กรรมการสอบจะเดินไปหา
 18. ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้กดปุ่ม F5 สองครั้งแล้วเริ่มพิมพ์ครับ/ค่ะ (ถ้าเวลาด้านล่างซ้ายมือเดินแล้วโปรแกรมจะเริ่มจับเวลาแข่ง ให้นักศึกษาเริ่มพิมพ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มพร้อม ๆ กันเหมือนวิ่งแข่ง)
 19. (กรรมการรออย่างเงียบ ๆ )
 20. (เมื่อหมดครั้งที่ 1 ให้กรรมการและผู้ช่วยคุมสอบจดบันทึกคะแนน)
 21. (เมื่อบันทึกเสร็จ) ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มสอบครั้งที่ 2
 22. ถ้าพร้อมแล้ว กดปุ่ม F5 สองครั้งแล้วเริ่มพิมพ์ได้ครับ/ค่ะ
 23. (กรรมการรออย่างเงียบ ๆ )
 24. (เมื่อหมดครั้งที่ 2 ให้กรรมการและผู้ช่วยคุมสอบจดบันทึกคะแนน)
 25. (เมื่อจดบันทึกคะแนนเสร็จแล้ว) เชิญนศ.ออกจากห้องสอบได้แล้ว ครับ/ค่ะ