เลือกหน้า

ใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสฟรี สำหรับคัดเลือกพนักงาน

โปรแกรมรางวัลเจ้าฟ้าไอที มาตรฐานที่เป็นที่ไว้วางใจ โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ใช้แข่งทั่วประเทศมามากกว่า 1 ทศวรรษ

ใช้แข่งขันต่อเนื่องมาแล้วนานกว่า 11 ปี และเป็นที่ยอมรับใช้แล้วในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำได้มาตรฐานกว่า

เปิดให้ใช้ฟรีแล้ววันนี้ 

*สำหรับการคัดเลือกพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น

อ.ผู้สอนโปรดโทร. 087-583-7711

ระบบของ Pimserver

*โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด

 1. ใช้ระบบ Network LAN ที่ไม่ต้องมี Internet (ถ้า Wireless แนะนำให้ทดลองดูก่อน)
 2. ประกอบด้วยเครื่องแม่(เครื่องผู้ควบคุม)และเครื่องลูก(เครื่องผู้ทดสอบ)
 3. ใช้ได้กับ WindowsXP Vista  7 8 และ 10 หรือ Server
 4. กรุณาใช้ Windows ที่เป็น Original ไม่มีการดัดแปลง
 5. เครื่องแม่จะต้องมีการเปลี่ยนชื่อ Computer Name เป็น Pimserver เพื่อความสะดวก
 6. เฉพาะเครื่องแม่ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Appserve หรือโปรแกรมที่ใช้ MySQL (แนะนำให้ลบออกก่อน)
 7. สามารถใช้เครื่องครูเป็นเครื่องแม่ในห้องเรียนได้หากมีจำนวนเครื่องลูกน้อย หากใช้งานที่เชื่อมกับเครื่องลูกจำนวนมากแนะนำให้ใช้เครื่อง Spec สูงหน่อย

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ระบบทดสอบคัดเลือกพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปหรือที่ต้องใช้ทักษะพิมพ์ดีดสัมผัสคอมพิวเตอร์
 • ใช้ฟรี สำหรับสนามสอบ <5 เครื่อง สำหรับคัดเลือกผู้สมัคร 40 คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 • ใช้ฟรี สำหรับสนามสอบ <10 เครื่อง สำหรับคัดเลือกผู้สมัคร 40 คน เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • ใช้ฟรี สำหรับสนามสอบ <20 เครื่อง สำหรับคัดเลือกผู้สมัคร 80 คน เป็นเวลา 4 สัปดาห์
 • เมื่อหมดอายุสิทธิ์การใช้งาน สามารถขอใหม่เป็นครั้งๆ ไป
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายได้ๆ เกิดขึ้นที่ต้องชำระให้ทางบริษัทฯ

ไม่ว่าท่านจะ ทดลองใช้/ลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่

โปรดสมัครสมาชิก หรือ Log in ก่อนเพื่อดาวน์โหลด

ขอบพระคุณครับ

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด แล้วโทรหาเราที่ 09-5556-2539

ท่านสามารถอ่านคู่มือการติดตั้งแล้วติดตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ทันทีโดยอ่านจาก File 5 คู่มือการติดตั้ง: 05 การติดตั้งโปรแกรม PImserver Jan 2016.pdf  และสามารถขอรับรหัสเปิดโปรแกรมจากเราได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเมื่อติดตั้ง MySQL เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรหัสเปิดโปรแกรม (เมื่อติดตั้ง MySQL เรียบร้อยแล้ว)

หากท่านติดตั้งโปรแกรมสำเร็จแล้วและต้องการขอรับรหัสเปิดโปรแกรม คลิ๊กที่นี่ โดยท่านต้องเตรียม

 1. ชื่อวิทยาลัย/โรงเรียน
 2. รหัสผลิตภัณฑ์ ที่ได้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วและจะของลงทะเบียน (รหัสผลิตภัณฑ์มี 16 ตัว เช่น 1FB0-591B-B3CA-2762 เป็นตัน)