เลือกหน้า

แบบเรียน

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านบนเบราเซอร์ (หากต้องการดาวน์โหลดให้คลิกขวา แล้วเลือก save link…as)

ไฟล์ pdf รวมรายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจแล้ว

รายชื่อหนังสือผ่านการตรวจประเมินเรียนฟรี 15 ปี หลักสูตร พศ 2556 57

ไฟล์ pdf แยกรายการรายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจแล้ว

หมวดเรียนร่วมและเลขานุการ

สอนพิมพ์ดีดด้วยเครื่องพิมพ์ดีดและด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 2200-1006 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ 

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2200-1007 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ และ อ.สุชาดา ปิยะแพทย์ 

พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา 2203-2101 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2203-2102 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

 

สอนพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 2200-1006 (บาง) (CD+Word 2010) โดย อ.อารีรัตน์ พรหมภู่ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ 

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2200-1007 (บาง) (CD+Word 2010) โดย อ.อารีรัตน์ พรหมภู่ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ 

พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา 2203-2101 (บาง) (CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2203-2102 (บาง) (CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

 

หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมประมวลผลคำ 2204-2108 (Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2001-2001 (Office 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

ติดต่อ พนักงานขาย 087-583-3355, 087-583-7711, 02-712-3992

หรือ ส่งข้อความถึงเราโดยกรอกฟอร์มด้านล่างค่ะ

[contact-form-7 404 "Not Found"]