เลือกหน้า

สั่งจองหนังสือ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (ปรับปรุง 2010) เทอม 2

ไม่ได้จองอาจได้รับของช้าหรือไม่ได้รับของ หนังสือมีจำนวนจำกัด
เนื่องจากเป็นหนังสืออกใหม่ แต่ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจพอสมควรแล้ว บริษัทฯ จึงขอผู้ที่สนใจสั่งจองกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทั้งนี้หากท่านได้สั่งจองแล้วบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าให้กับท่านก่อนท่านที่ไม่ได้สั่งจอง ดังนั้นหากท่านมิได้สั่งจองอาจจะไม่สามารถได้รับของตามที่ท่านต้องการเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องส่งหนังสือพร้อมแผ่น ให้กับผู้ที่สั่งจองมาก่อนและบริษัทฯ ต้องสั่งพิมพ์ใหม่ให้กับท่าน (แต่หากไม่มีการจัดพิมพ์จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด)
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

แบบฟอร์มสั่งจอง คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (ปรับปรุง 2010)

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

มือถือของคุณ (ต้องการ)

ชื่อวิทยาลัย (ต้องการ)

ประมาณการหนังสือที่ต้องการ (คร่าวๆ ก็ได้ครับ) (ต้องการ)

แบบฟอร์มนี้ส่งเพื่อแสดงความสนใจในการสั่งซื้อเพื่อใช้หนังสือดังกล่าวในปีการศึกษา 2556 เทอม 2 มิใช่เป็นการสั่งซื้อแต่อย่างใด มิใช่การผูกมัด ท่านสามารถอีเมล์หรือโทรมายกเลิกได้ทุกเมื่อครับ ขอบพระคุณที่ท่านให้ข้อมูล