เลือกหน้า

แบบฟอร์มแสดงความสนใจ หนังสือ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ MS Word 2007

เนื่องจากเป็นหนังสือที่กำลังจะออกใหม่ แต่ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจพอสมควรแล้ว บริษัทฯ จึงขอความกรุณาผู้ที่สนใจรับข่าวสารกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนหลักสูตรจึงกำลังมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วน และจะลงตัวอย่างที่สมบูรณ์ลงในเวปไซต์เมื่อจัดทำเสร็จ และแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

แบบฟอร์มแสดงความสนใจ หนังสือ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ MS Word 2007

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

มือถือของคุณ (ต้องการ)

ชื่อวิทยาลัย (ต้องการ)

ประมาณการหนังสือที่ต้องการ (คร่าวๆ ก็ได้ครับ) (ต้องการ)

แบบฟอร์มนี้ส่งเพื่อแสดงความสนใจใช้หนังสือดังกล่าว มิใช่เป็นการสั่งซื้อแต่อย่างใด มิใช่การผูกมัด ขอบพระคุณที่ท่านให้ข้อมูล