เลือกหน้า

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2556

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน   หลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556 คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านบนเบราเซอร์ (หากต้องการดาวน์โหลดให้คลิกขวา แล้วเลือก save link…as)

beach_1200x557

รวมรายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจแล้ว (พร้อมลิงค์ไปเว็บสอศ.)

(ไฟล์ Google Spreadsheet สำหรับคลิกไปที่เว็บของ สอศ.โดยตรง)

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2556

 

ใบสั่งซื้อ

คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ Google Spreadsheet เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ

คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ Pdf เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ

 

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจแล้ว หลักสูตร 2556

รวมรายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจแล้ว (ไฟล์ pdf  สำหรับพิมพ์ออกมาได้)

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการตรวจสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2556

หมวดเรียนร่วมและเลขานุการ (ไฟล์แยกรายวิชา)

สอนพิมพ์ดีดด้วยเครื่องพิมพ์ดีดและด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 2200-1006 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ 

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2200-1007 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ และ อ.สุชาดา ปิยะแพทย์ 

พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา 2203-2101 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2203-2102 (หนา) (เครื่องพิมพ์ดีด+CD+Word 2010) โดย ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

 

สอนพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 2200-1006 (บาง) (CD+Word 2010) โดย อ.อารีรัตน์ พรหมภู่ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ 

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2200-1007 (บาง) (CD+Word 2010) โดย อ.อารีรัตน์ พรหมภู่ และ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ 

พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา 2203-2101 (บาง) (CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2203-2102 (บาง) (CD+Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

 

หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมประมวลผลคำ 2204-2108 (Word 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2001-2001 (Office 2010) โดย ชนธัญ วัฒนสุทธิ์