เลือกหน้า

แผนการจัดการเรียนรู้

ดาวนโหลดที่นี่

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2200-1006 ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (เล่มหนา)

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2200-1007 ชนธัญ สุชาดา (เล่มหนา)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2200-1006 อ.อารีรัตน์ พรหมภู่ และชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (เล่มบาง)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2200-1007 อ.อารีรัตน์ พรหมภู่ และชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (เล่มบาง)

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา 2203-2101 หัทยา พลภัทรพิจารณ์ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (เล่มหน้า)

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2203-2102 หัทยา พลภัทรพิจารณ์ ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (เล่มหนา)

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001 ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (Word 2010)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโปรแกรมประมวผลคำ 2204-2108 ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (Word 2010)

 

ขอรับตัวอย่างจากเราวันนี้

ท่านสามารถขอรับตัวอย่างจากเราได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมตัวอย่างให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

ขอบพระคุณครับ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนขอรับข้อมูลตัวอย่าง

เมื่อท่านสมัครสามาชิกเรียบร้อยแล้วท่านจึงจะเห็นแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลขอตัวอย่างครับ

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ยังไม่มี Username? สมัครสมาชิกที่นี่เลยครับ

สมัครสมาชิกกับเราวันนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ และรับข่าวสารจากเรา

สมัครสมาชิก

**เมื่อสมัครสมาชิกแล้วให้กลับมา login เพื่อ download ไฟล์ในหน้านี้