เลือกหน้า

โปรแกรมเรียนพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของเครื่องพิมพ์ดีดสากล

Sholes's 1873

Sholes’s 1873

มร.เฮนรี่ มิล Henry Mill วิศวกรชาวอังกฤษ เป็นผู้คิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดเป็นคนแรก ได้จดสิทธิบัตรในการคิดค้นเมื่อปีพ.ศ. 2257 (ค.ศ.1714) แต่เครื่องพิมพ์ดีดของมร.เฮนรี่นั้นไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีการผลิตหรือใช้งานได้แต่อย่างใด หลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่ทำงานได้จริงๆ นั้นเป็นของ มร.เพอลิกริโน เธอริ (Pellegrino Turri) ชาวอิตตาเลี่ยน ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดขึ้นมาในปีพ.ศ. 2351 (ค.ศ. 1808)สำหรับเพื่อนของเขาที่เป็นผู้พิการทางสายตา เคาน์เตส แครอไลน่า ฟานโตนิ ดา ฟิวิซซาโน่ (Countess Carolina Fantoni da Fivizzano) แม้ไม่มีรูปของเครื่องพิมพ์ดีดของเขาว่าเป็นอย่างไร แต่จะพบหลักฐานได้จากเอกสารที่พบ นอกจากนี้เขายังได้คิดค้นประดิษฐ์กระดาษคาร์บอนเพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดของเขาอีกด้วย

เครื่องพิมพ์ดีดที่มีหลักฐานการคิดค้นสมบูรณ์กว่านั้นได้แก่เครื่องพิมพ์ดีดของ มร.วิลเลี่ยม ออสติน เบิร์ท (William Austin Burt) ซึ่งเรียกว่า “Typographer” (อ่านว่า ไท-โป-กรา-เฟ่อ) แต่ก็ยังพิมพ์ได้ช้ากว่าการเขียนด้วยมือมาก จากนั้นก็มีการคิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดจากนักประดิษฐ์มากมาย แต่ที่เข้าสู่กระบวนการผลิตออกมาเพื่อการค้าได้นั้นเป็นการคิดค้นในปีพ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) โดย Christopher Latham Sholes, Carlos Glidden and Samuel W. Soule ชาวอเมริกัน เมืองมิลวอค์กี้ รัฐวิสคอนซิน และถูกขายสิทธิบัตรให้แก่ Densmore and Yost จากนั้นได้ถูกทำสัญญาให้ E. Remington and Sons ผู้ผลิตจักรเย็บผ้าชื่อดังในสมัยนั้นทำการผลิตออกมาในชื่อ Sholes and Glidden Type-writer ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า typewriter ในภาษาอังกฤษซึ่งมีแป้นอักษรในแบบ QWERTY ระบบแป้นนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมในทันที มีแป้นพิมพ์หลากหลายแบบในขณะนั้น แต่แบบแป้นพิมพ์นี้ค่อยๆ เป็นที่นิยมในภายหลัง

ประวัติเครื่องพิมพ์ดีดไทย

Smith Premier

Smith Premier ที่่มา: http://www.talkingmachine.org

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เลขานุการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) มร.เอ็ดวิน แม็คฟาร์แลนด์ (Edwin Mcfarland) ได้มีความคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้สำหรับภาษาไทย จึงขอลาเพื่อกลับไปยังสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดของตน มร.เอ็ดวินได้ตระเวนหารูปแบบเครื่องพิมพ์ดีดที่เหมาะสมในการดัดแปลงมาใช้เป็นเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย เนื่องจากในสมัยนั้นมีเครื่องพิมพ์ดีดมากมายหลายประเภท และภาษาไทยก็มีจำนวณตัวอักษร รวมทั้งสระและวรรณยุกต์ มากกว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษมาก จนในที่สุดได้เลือกขอเข้าทำงานกับบริษัท Smith Premier เพื่อที่จะคิดค้นสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ซึ่งเครื่องพิมพ์ดีดนั้นมีแป้นพิมพ์ชนิด 7 แถว แต่ยังมีปัญหาว่ามีจำนวนตัวอักษรเกินจำนวนแป้นที่จะบรรจุได้ จึงจำเป็นต้องเลือกเว้นไม่บรรจุ “ฃ.ขวด” และ “ฅ.คน” ลงในเครื่องพิมพ์ดีด เพราะยังมีเสียงอื่นแทนได้ ดังนั้นเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกในโลกจึงไม่มีอักษรดังกล่าว
มร.เอ็ดวินจึงได้ขออนุญาตนำเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยดังกล่าวกลับมายังประเทศไทยเพื่อถวายแก่รัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2435 (ค.ศ.1892) ซึ่งเป็นที่พอพระทัยมากและได้ทรงทดลองเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยนี้ด้วยพระองค์เอง และทรงทดลองกดแป้นตัวอักษรทีละแป้น จึงกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักพิมพ์ดีดไทยคนแรก และได้ทรงสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวจำนวน 17 เครื่องเพื่อใช้ในราชการ

smithpremierkeyweb

ที่่มา:http://www.talkingmachine.org

หลังจากนั้นไม่นานมร.เอ็ดวินก็กลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาทันที่ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เมื่อกลับไปได้ไม่นานก็ได้ถึงแก่กรรมลงในปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) สิทธิ์ในเครื่อง Smith Premier ภาษาไทยจึงตกเป็นของน้องชาย Dr. George B. Mcfarland ทันตแพทย์ หรืออำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม ซึ่งได้นำเข้าเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นแรกเข้ามาในประเทศสยาม และได้สาธิตแสดงเครื่องพิมพ์ดีดให้แก่สาธารณะชนภายในร้านทำฟันของตนนั่นเอง แม้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นนั้นยังไม่สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้ด้วยสิบนิ้วแต่ก็เป็นที่พอใจของผู้พบเห็น และหลังจากได้มีการโฆษณาเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้คนมากมายติดต่อเข้ามาแสดงความสนใจสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยของเขา พระอาจวิทยาคมได้เดินทางกลับไปสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา และในปี พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898)ได้กลับมาเปิดร้านขายเครื่องพิมพ์ดีดที่หัวมุมถนนเจริญกรุงตัดกับถนนวังบูรพา ใช้ชื่อว่า Smith Premier Store
ในปี พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) บริษัท Smith Premier ก็ได้ขายสิทธิบัตรในการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดแก่บริษัท E. Remington and Sons เนื่องจากเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นนี้ได้ล้าสมัยไปแล้ว และบริษัท Remington ก็ได้ยกเลิกการผลิตเครื่อง Smith Premier ลงโดยสิ้นเชิง และหันมาผลิตเครื่องพิมพ์ดีดแบบยกแคร่แทน แต่ไม่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น

ในปี พ.ศ.2465 (ค.ศ.1922) พระอาจวิทยาคมได้เดินทางกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเพื่อให้คำปรึกษาในการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดแบบ 4 แถวในภาษาไทยที่สามารถพิมพ์ระบบสัมผัสได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องวิธีการพิมพ์อยู่บ้างที่ไม่เหมือนภาษาอังกฤษ (ผู้เขียน:คาดว่าน่าจะเป็น “อักษรตาย” หรือแป้นที่พิมพ์แล้วแคร่ไม่เดิน เช่นสระบน-ล่างหรือวรรณยุกต์) ต่อมาได้ร่วมกับพนักงานในห้างของท่าน คือนายสวัสดิ์ มากประยูร นายช่างประดิษฐ์ก้านอักษร และนายสุวรรณประเสริฐ เกษมณี (นายกิมเฮง) ผู้ออกแบบการวางตำแหน่งแป้นอักษรที่เรียกตามนามสกุลของผู้ออกแบบว่า “เกษมณี” โดยทำการออกแบบจากหนังสือ 38 เล่ม รวมเป็นตัวหนังสือกว่า 167,456 คำ โดยเอาแป้นอักษรที่ใช้บ่อยมาไว้บนแป้นเหย้าและใกล้แป้นเหย้า จนสำเร็จในปีพ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) และถูกใช้เป็นแป้นอักษรมาตรฐานจวบจนปัจจุบัน อย่างไรก็ดีต่อมานายสฤษดิ์ ปัตตะโชติ ตำแหน่งนายช่างเอก กรมชลประทาน ได้ทำการวิจัยเพื่อออกแบบการวางแป้นพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะแป้นพิมพ์เกษมณีใช้งานมือขวามากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่มือซ้ายใช้งานเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้นิ้วที่มีกำลังน้อยอย่างนิ้วก้อยขวาทำงานมากกว่านิ้วชี้ซ้าย นายสฤษดิ์ได้ทำการวิจัยสำเร็จในปีพ.ศ. 2509 และได้ตั้งชื่อว่าแป้นพิมพ์ “ปัตตะโชติ” ตามนามสกุลของเขา แต่กระนั้นเองแป้นพิมพ์ปัตตะโชติกลับไม่ได้เป็นที่นิยมเนื่องจากมีผู้ใช้แป้นพิมพ์เกษมณีแพร่หลายแล้ว ทั้งที่มีการทดลองแล้วว่านักเรียนที่เรียนแป้นพิมพ์ปัตตะโชติพิมพ์ได้เร็วกว่าถึง 25.8 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

ประวัติการฝึกพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ในยุคแรกที่มีการเริ่มฝึกพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เริ่มมีการฝึกบนระบบบฏิบัติการ DOS และมีโปรแกรมที่นิยมใช้ฝึกพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ได้แก่ โปรแกรมดวงจันทร์ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถ้าเป็นโปรแกรมที่ผลิตโดยชาวต่างชาติก็จะเป็น Marvis Beacon เฉพาะในภาษาอังกฤษ
ในยุคต่อมาที่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่งเริ่มเป็นที่แพร่หลาย บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด ได้ผลิตโปรแกรมพิมพ์สัมผัส ทั้งไทย-อังกฤษ สำหรับฝึกพิมพ์ดีดบนระบบปฏิบัติการ DOS บนแผ่นดิสก์ขนาด 5.25 นิ้ว ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2537 ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีคุณภาพและมีกราฟิกสีสันสวยงาม อีกทั้งมีเกมให้ฝึกพิมพ์อีกด้วย และในปี พ.ศ. 2538 ก็ได้ผลิตโปรแกรมพิมพ์ไทย ที่ทำงานบน Windows 3.0 บนแผ่น 3.5 นิ้ว และยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก ต่อมาเมื่อมีการคิดค้นแผ่นซีดีขึ้นมา บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี ก็ได้ผลิตโปรแกรมพิมพ์ 2001 ซึ่งหัดพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมาอีกเพราะแผ่นซีดีมีความจุกว่าแผ่น 3.5 นิ้วมาก ทำให้มีเกมฝึกพิมพ์เพิ่มได้อีกถึง 3 เกมด้วยกัน
จากนั้นได้พัฒนาโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส ขึ้นมาเพื่อใช้กับองค์กรที่ต้องการทดสอบการพิมพ์ผู้สมัครงานและพนักงานต่างๆ ที่ต้องการเลื่อนขั้นในปี พ.ศ. 2542 มีองค์กรเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทในเครือสามารถ ได้นำไปใช้ สอบพิมพ์สัมผัส สามารถสร้างโจทย์ได้เอง และสามารถตรวจและแสดงผลการสอบได้ทันที ส่วนโปรแกรมพิมพ์ 2001 ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาและปรับมาใช้ชื่อ พิมพ์สัมผัส 2.0 ในปี พ.ศ. 2546

คู่มือและโปรแกรมพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

ปกโปรแกรมพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

จนกระทั้งปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส 2.0 ที่มีการใช้งานเหมาะกับโรงเรียนมากขึ้น จนได้รางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award ในปีเดียวกัน หมวด Education and Trainning และนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลางเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้เริ่มแข่งขันในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศในเวลาต่อมา จากนั้นก็ได้เริ่มพัฒนาสอบพิมพ์สัมผัสให้เข้ากับระบบเน็ทเวิร์คในห้องเรียนจนในปี พ.ศ. 2553 โดยมีโปรแกรม Pimserver เป็นตัวหลักในการควบคุมระบบเครือข่าย ทำให้โรงเรียนและวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศนอกจากจะสามารถใช้โปรแกรมในการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ได้แล้วนั้น ยังสามารถสอบ และประหยัดเวลาในการตรวจได้อีกด้วย

โปรแกรมพิมพ์สัมผัส

มีให้เลือกทั้งแบบแผ่นซีดีและแบบที่ใช้บนระบบ network ที่โรงเรียนทั่วไปมีอยู่แล้ว ทำให้การสอนพิมพ์ดีดบนคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องง่าย อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ดีดเครื่องสามารถเปลี่ยน มาสอนด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมจะสอนการพิมพ์ดีดระบบสัมผัส ให้พิมพ์อย่างถูกวิธี ที่จะทำให้พิมพ์ได้เร็ว สมัครงานได้ง่าย ครบทุกแป้นพิมพ์ คำนวณความเร็ว(คำสุทธิ)ที่ถูกต้อง ตามหลักของกรมอาชีวศึกษา เมื่อฝึกเสร็จแต่ละครั้งโปรแกรมจะส่งผลมารวมกัน สรุปผลง่าย ไม่ต้องตรวจข้อสอบเอง โปรแกรมรวมและสรุปให้ทันที

ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ทั่วทุกภาคดูผลการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่

สำหรับวิทยาลัย/โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสอศ.และสช.

โปรแกรมพิมพ์สัมผัสมาพร้อมแบบเรียน

แบบเรียนนักเรียนสามารถเบิกได้จากโครงการเรียนฟรี 15 ปีได้
แบบเรียน ราคาย่อมเยา ประหยัดคุ้มค่า ครูไม่เหนื่อย!

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

087-583-7711 หรือ 087-583-3355
info@pimsampas.com
 

ที่มา:

  • Pluethipol Prachumphol. The Origins of Thai Typewriter Great Pride: The World Must Note. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.talkingmachine.org/. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มิถุนายน 2556).
  • Richard Polt. A Brief History of Typewriters. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://site.xavier.edu/polt/typewriters/tw-history.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มิถุนายน 2556).
  • Typewriter. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://en.wikipedia.org/wiki/Typewriter. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มิถุนายน 2556).