เลือกหน้า
โปรแกรมพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

ห้องเรียนโปรแกรมพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันเด็กๆ เข้าถึงอุปกรณ์ไฮเทคมากมาเช่น แท็บเบล็ต หรือมือถึอ โดยไม่ต้องรอนโยบายหรือโครงการของรัฐบาล เมื่อไปตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล สวนสาธารณะ บนรถยนต์ รถเมล์ รถไฟฟ้า ภาพที่เด็กๆ ใช้แท็บเบล็ตเป็นภาพที่พบได้ไม่ยาก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ระบบสัมผัสหรือนิ้วจิ้มบนหน้าจอมากขึ้น หรือการใช้งานทำการบ้านทำรายงานในวิชาต่างๆ ทำให้เด็กๆ เริ่มใช้นิ้วจิ้มและจดจำตำแหน่งของแป้นพิมพ์โดยไม่รู้ตัว แต่หากเด็กๆ ได้จดจำตำแหน่งแป้นพิมพ์แล้ว การใช้นิ้วจิ้มด้วยนิ้วเดียวกลับทำให้การหัดพิมพ์ด้วยสิบนิ้วเป็นไปได้ยาก ขึ้น

มีเสียงจากผู้สอนวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมและอาชีวศึกษามากมาย ที่สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนพิมพ์ดีดสัมผัสในระดับประถมมากขึ้น เพราะการฝึกหัดเพื่อแก้นิสัยใช้นิ้วจิ้มนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเกิดความเคยชินแล้วนั่นเอง แม้จะสามารถพิมพ์ได้ระดับหนึ่ง แต่จะยังต้องอาศัยการก้มดูคีย์และใช้นิ้วจิ้มที่ละนิ้ว ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาความเร็วที่สูงกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือแม้กระทั่งระดับแข่งขันไปเสีย และยังทำให้เสียบุคลิกภาพในการทำงาน

การเริ่มเรียนพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาจึงนับว่าเป็นความเหมาะสมที่ทันต่อสถานะการณ์ปัจจุบัน ทำให้เด็กมีความพร้อมและมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ (คลิ๊กที่นี่)