เลือกหน้า
20130128_131910

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสมาคมวิทยาลัยเทคโสนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย คร้งที่27 ภาคตอ.

อี.เทคเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสมาคมวิทยาลัยเทคโสนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย คร้งที่27 ภาคตอ. วันที่ 28 มกราคม 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ผลอย่างเป็นทางการจะออกจากเว็ปไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เร็วๆ นี้