เลือกหน้า

การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทย-อังกฤษที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 28 ม.ค. 2556

การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทย-อังกฤษที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 28 ม.ค. 2556