เลือกหน้า
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ภาคใต้ หาดใหญ่ 1 ก.พ. 2556

การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ภาคใต้ หาดใหญ่ 1 ก.พ. 2556

การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ จะถูกนำขึ้นเว็ปไซต์พิมพ์สัมผัสเร็วๆ นี้