เลือกหน้า

image

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายเป็นเจ้าภาพแข่งทักษะวิชาชีพวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 26