เลือกหน้า

เรากำลังค้นหาพนักงานที่มีใจรักในงานที่มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นได้ดี เพื่อพร้อมทำงานไปด้วยกัน เราอาจรับคุณเข้ามาเป็นฝ่ายขายแต่งานของคุณไม่ได้น่าเบื่อหรือขึ้นอยู่กับยอดขายเพียงอย่างเดียว แถมอาจได้บินไปทำงานตจว.เป็นครั้งคราว “ถ้าคุณเก่งพอ”

มีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาระดับปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. เพศชาย ประสบการณ์ 0-1 ปี
 3. ติดต่อพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ดี
 4. สามารถโต้ตอบพูดคุยกับผู้ที่สนใจเวลาออกอีเวนต์ได้ (ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดี)
 5. มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง (พร้อมหัวหน้างาน)
 7. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถประสานงานผ่านอีเมล์ และโทรศัพท์ได้ดี
 8. ใช้ คอมพิวเตอร์ทำงานเอกสารได้ดี
 9. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โปรดคลิ๊ก

 

ผู้ที่สนใจโปรดส่งเอกสารดังนี้

 • ประวัติการทำงานและส่วนตัว (Resume/CV)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ถ้าไม่มีในไฟล์ Resume/CV)
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรุณาขีดคร่อม พร้อมลงชื่อและวันที่)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อ)
 • จดหมายแนะนำตัว (ถ้ามี)
 • จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) (ถ้ามี)

ส่งมาที่

 • อีเมล์ (ช่วยกันลดโลกร้อน): info@pimsampas.com
 • ไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง: ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด 1108/20 ศูนย์การค้าพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110