เลือกหน้า

ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2556 นี้ COMPAGE  จะไปออกบู๊ธที่งานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ รร.จอมเทียนปาล์มบีช หาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี สมาชิกที่สนใจสามารถไปเจอเราได้ครับ ในงานเราจะมีหนังสือตัวอย่างทั้งหลักสูตรใหม่และเก่า และมีซีดีตัวอย่างโปรแกรมพิมพ์สัมผัส สำหรับผู้บริหารและผู้สอนของวิทยาลัยต่างๆ (ท่านใดที่ไม่ได้สอนระดับอาชีวศึกษาสามารถขอตัวอย่างได้เช่นกันครับ) ท่านใดต้องการรับหนังสือตัวอย่างในงานกรุณากรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่ครับ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนครับ เพื่อขอรับหนังสือและซีดีตัวอย่าง ในงานประชุม

ชื่อสกุล (ต้องกรอก)

ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย (ต้องกรอก)

มือถือ/เบอร์ติดต่อที่สะดวก (ต้องกรอก)

Email (ต้องกรอก)

Subject:ข้อมูลการขอตัวอย่างในงานประชุมใหญ่ 56 ผ่านทาง pimsampas.com

ข้อความของท่าน (ถ้ามี)

โปรดเลือกตัวอย่างที่ท่านต้องการ

หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)2201-1009 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2201-1010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2201-1011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2201-1012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 อ.อรีรัตน์ พรหมภู่ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ Office 2007 อ.ชนธัญ วัฒนสุทธิ์ (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
ซีดีตัวอย่างโปรแกรมพิมพ์สัมผัส 2.0
โปรแกรม Pimserver ชุดทดลอง (ใช้แข่งขันฯ ของสมาคม และใช้เรียนและสอบในโรงเรียนทั่วประเทศ)
 

**หลักสูตรใหม่ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2203-2101 พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2203-2102 พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา (พร้อมซีดีตัวอย่าง)
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ Office 2007
ซีดีตัวอย่างโปรแกรมพิมพ์สัมผัส 2.0
โปรแกรม Pimserver ชุดทดลอง (ใช้แข่งขันฯ ของสมาคม และใช้เรียนและสอบในโรงเรียนทั่วประเทศ)


 

โปรดกรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่างให้ถูกต้องเพื่อยืนยันคำขอตัวอย่าง

captcha