เลือกหน้า

image

ณ โรงแรมจอมเทียบปาล์มบีช จ.ชลบุรี
การประชุมและสัมมนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 วันที่ 6-8 ตุลาคม พ.ศ.2556 จัดขึ้น ณ โรงแรมจอมเทียบปาล์มบีช จ.ชลบุรี เป็นครั้งที่ 38 ประธานในงาน รมว. กระทรวงศึกษาธิการ จาตุรนต์