เลือกหน้า

COMPAGE ได้มีโอกาสไปสาธิตโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ.ภาคเหนืองานนี้มีเจ้าภาพคือ วอศ.สุโขทัย โดยได้จัดที่วท.เพชรบูรณ์ เราได้เก็บบรรยกาศมาฝากกันครับ คาดว่าปีหน้าคงมีโอกาสได้ใช้โปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสในการแข่งขันพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ครับ