เลือกหน้า

ก่อนทำการติดตั้ง

ในกรณีที่ใช้ Windows 7 8 หรือ 10 ที่เป็น Windows 32 หรือ 64 bits ก่อนติดตั้ง pimserver เพื่อใช้โปรแกรม “พิมพ์สัมผัส” หรือ “สอบพิมพ์สัมผัส” จะต้องลง MySQL ล่าสุด  และเครื่องของงท่านจะต้องลง Software ดังต่อไปนี้ก่อนที่จะลง MySQL

 • .NET Framework 4.0 ต้องติดตั้งก่อน download ที่นี่ (**UPDATE MySQL version ใหม่ ล่าสุดไม่ต้องดาวน์โหลดเอง จะสามารถดาวน์โหลด .NET Framework มาเองได้ระหว่างติดตั้ง)
 • Microsoft visual c++ 2013 runtime 32 bits download ที่นี่ หรือเลือกดาวน์โหลดโดยตรงที่นี่  (**UPDATE MySQL version ใหม่ ล่าสุดไม่ต้องดาวน์โหลดเอง จะสามารถดาวน์โหลด Microsoft visual c++ 2013 runtime มาเองได้ระหว่างติดตั้ง)
***MySQL Installer เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจะไม่ต้องลงเองแล้วสามารถติดตั้ง .Net Framework และ MS Visual C++ 2013 Runtime ได้ในกระบวนการติดตั้งโดย MySQL Installer ให้คอยทำตาม Steps ที่เค้าบอก

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เป็น Pimserver (Restart ก่อนหรือหลังติดตั้ง MySQL ก็ได้)
   • คลิ๊กขวาที่ไอคอน Computer หรือ This PC (ใน Windows10) แล้วเลือก Properties
   • เลือกตรง Change Settings

  change-computer-name

 2. ไปที่เว็ปไซต์ MySQL ตามลิ้งค์ http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/ (เพื่อติดตั้ง Version ใหม่ล่าสุด)
 3. หรือเลือกดาวน์โหลด MySQL สำหรับ Windows (x86, 32-bit), MSI Installer 5.6.15.0 (แนะนำให้ดาวน์โหลด version ใหม่จากลิ้งค์ข้างบนดีกว่า แต่ถ้าไม่ได้ให้ดาวน์โหลดอันนี้แล้วค่อยมา upgrade กัน)
 4. เลือก Login | Sign up | หรือ No thanks, just start my download (เลือกอย่างหลังสุดถ้าต้องการรวดเร็ว)
 5. โปรแกรมเบราเซอร์จะเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง mysql-installer-community-x.x.xx.x
 6. เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้เปิดโปรแกรมด้วยการคลิ๊กขวาที่ไอคอนไฟล์ แล้วเลือก Run as Administrator
 7. จากนั้นให้คลิ๊ก OK ในการเปิดโปรแกรม
 8. กด OK
 9. เลือกกากบาท I accept…
 10. เลือก Install MySQL Products
 11. เลือก Custom
 12. จะเข้าสู่หน้า Select Products and Features
 13. กดปุ่ม Edit หรือ คลิกที่ช่องว่าง ใช้ได้เหมือนกัน
 14. ในช่อง Age: เลือก Other Releases แล้วกด “Filter”
  mi-product-filter
 15. ให้เลือกเฉพาะ MySQL version ต่อไปนี้ (เลือกเฉพาะ Server, Workbench, Notifier, และ Utilities, ไม่ต้องดาวน์โหลด Connector OBDC, Sample และ Documentation จะเสียเวลาดาวน์โหลด ถ้าเป็น Windows 64 bits ให้เลือก version ที่เป็น 64 bits นะครับ)
  • MySQL Server 5.7.17
  • MySQL Workbench 6.3.8
  • MySQL Notifier 1.1.7
  • MySQL Utilities 1.6.4mysql-working-version-only-for-web
 16. เริ่มติดตั้งโปรแกรมจะดาวน์โหลดและติดตั้ง
 17. เลือก Next เพื่อ config
 18. เลือก Server, 3306, และ Advance
 19. ตั้ง password เป็น 1234 weak ไม่เป็นไร (ต้องเป็น 1234)/ ไม่ต้องสร้าง user account ใหม่
 20. ตั้งค่า Instance default จะเลือก MySQL อยู่แล้ว ไม่ต้องแก้ไขอะไร

จากนั้นโปรแกรมจะเริ่ม MySQL Workbench (Check box ที่ Launch MySQL Workbench ทำเครื่องหมายถูก)

 1. คลิกขวาที่ Instance ที่มีอยู่แล้ว (เป็นกล่องสีเหลี่ยมสีเทา) เลือก Edit Connection…
 2. Host เป็น 127.0.0.1 (ถ้า fix IP Address ให้ใส่ IP)
 3. ปล่อย port 3306
 4. password ยังไม่ต้องใส่
 5. ยังไม่ต้อง Test Connection กด OK
 6. คลิกที่ Instance (คลิกซ้าย) (หรือคลิกขวา เลือก Open Connection…)
 7. ใส่ password “1234” แล้วเลือก “Save to Vault”
 8. โปรแกรมจะเปิดแท็บ ขึ้นมาพร้อมกับโปรแกรม SQL Editor
 9. เลือกแท็บ Query 1 แล้วกดปุ่มรูปโฟล์เดอร์ เพื่อเปิด script (Open Script)
 10. เลือก db.sql จาก แฟ้ม c:\Pimserver2504\server (ถ้ายังไม่ได้แตกไฟล์ Pimserver2504.rar ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว ให้แตกใส่ c:\ ก่อน สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อ Pimserver2504)
 11. โปรแกรมจะเปิดสคริปท์ขึ้นมา แล้วเลือกปุ่มเครื่องหมายฟ้าผ่า คือ execution
 12. โปรแกรมจะสร้างฐานข้อมูล schema ขึ้นมา ชื่อว่า “pimsampas”
 13. จากนั้นให้กดปุ่ม Refresh ในช่อง Schema ด้านซ้าย ดูว่าขึ้นมาไหม ถ้าทำถูกจะเป็น “pimsampas”
 14. ออกจาก Local Instant MySQL57
 15. คลิ๊กขวาที่ Connection ใหม่
 16. เลือก Edit Connection อีกครั้ง
 17. ในช่อง schema ใส่ “pimsampas”
 18. จากนั้นกด Test Connection ซึ่งความจะขึ้น “Successfully made the MySQL connection.”

จากนั้นติดตั้ง Connector ODBC 3.51  32 bits ให้ตั้งค่าต่อไป

ดาวน์โหลด Connector ODBC 3.51  32 bits ที่นี่ก่อนแล้ว ติดตั้ง

 1. ODBC Admin ของ 64bit ให้ไปที่  C:\Windows\syswow64\odbcad32.exe หรือ Search Box หา “Data Source OBDC 32bit”
  • ถ้าเป็น Win 32 bit อยู่แล้วให้เข้าไปที่ C:\Windows\system32\odbcad32.exe
  • หรือไปที่ Control Panel เลือก Administrative Tools>>Data Sources ODBC
  • หรือใน Windows 10 จะเป็น ODBC Data Sources 32bits/64bits
   odbc-data-sources
 2. Windows จะเปิด ODBC Admin แล้วให้เลือกแท็บ System DSN
 3. เลือกปุ่ม “Add”
 4. Scroll down ลงมาที่ MySQL ODBC 3.51 Driver แล้วดับเบิ้งคลิ๊ก หรือเลือกแล้วคลิ๊กปุ่ม “Finish”
 5. กรอกข้อมูลแท็บ “Login”
  • Data Source: pimsampas
  • Description: เว้นไว้
  • Server: 127.0.0.1  (ถ้า fix IP Address ให้ใส่ IP)
  • User: root
  • Password: 1234
  • Schema: pimsampas
 6. แล้วเลือกแท็บ “Connect Options”
  • Charactor Set: tis620
  • กด Test
   • ถ้าถูกต้องแล้วจะขึ้น “Success. Connection was made.”
   • ถ้าไม่ได้ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อีกครับ
  • กด OK เพื่อบันทึกแล้วออก

 

ติดตั้ง Pimserver 2504

จากนั้นให้ติดตั้ง Pimserver 2504 ตามคู่มือจนจบ

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

อ่านหน้า 10 ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง Pimserver

***อย่าลืมเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องลูกมองเห็นได้

ถ้าเครื่องแม่ Fix IP Address

 1. เมื่อสร้าง Shortcut ไปยัง สมมติว่าไปยัง C:\Pimserver 2504\pimserver.exe ให้คลิกขวาที่ไอคอนshortcut ของ pimserver.exe แล้วเลือก Properties
 2. ให้เติม IP Address ของเครื่องแม่ที่ Target: (เว้นวรรค 1 เคาะ) เป็น C:\Pimserver 2504\pimserver.exe 192.168.0.1
 3. แล้วเปิดใช้งานจาก Shortcut ไม่เปิดจาก Folder โดยตรง