เลือกหน้า

***สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดให้ใช้ MySQL Installer ในการถอนโปรแกรมออกให้หมด จะลบได้เกลี้ยง

**หากเป็น MySQL ที่ลงกับ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ในการลงโปรแกรม MySQL ใหม่ในกรณีที่มีโปรแกรมที่มี MySQLอยู่แล้ว (ต้องลบโปรแกรมนั้นก่อนเช่น appserve) หรือลงโปรแกรมผิดพลาดแล้วเวลา Config เกิดไม่สร้าง MySQL ได้เพราะมี MySQL service ได้อยู่แล้ว ให้ทำการต่อไปนี้

  1. ให้ uninstall MySQL ออกให้หมดก่อนตามลำดับย้อนหลังตอนติดตั้ง (อย่าลืม remove OBDC Driver ด้วย) แล้วลบโฟล์เดอร์ MySQL ใน c:\Program Files\ ด้วยเพื่อไม่ให้เหลือ  config/password เก่า
  2. เลือก Start Menu
  3. เลือก Run (ใน WinXP,7) หรือ Search (ใน Win8)
  4. พิมพ์ regedit
  5. Windows จะเปิดโปรแกรม regedit ขึ้นมา (จะขออนุญาตใน Win7,8)
  6. ให้หา HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Service แล้วลบ MySQL ออก

 

จากนั้นจะสามารถลงโปรแกรมใหม่ได้อย่างสะอาดหมดจด