เลือกหน้า

เมื่อป้อนข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วกรรมการสอบบอกนักศึกษาให้กดปุ่มต่อไป และจะเข้าสู่หน้าคำอธิบายข้อสอบ

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่โปรแกรมเรียกขึ้นมา หากมีสะกดผิดให้แจ้งกรรมการสอบ ดูชื่อข้อสอบท้ายรหัสข้อสอบ ว่าเป็นการสอบถูกระดับไหม ถูกข้อสอบไหม จากนั้นกรรมการย้ำให้นักศึกษาอ่านคำอธิบายข้อสอบโดยละเอียด

 

การปฏิบัติของกรรมการสอบ

คำอธิบายข้อสอบ

โดยปรกติแล้วกรรมการสอบจะอธิบายให้นักศึกษาฟังคร่าว ๆ ว่า การทดสอบมีสองครั้ง และนำครั้งที่ดีที่สุดเป็นคะแนน  แต่ละครั้งใช้เวลากี่นาที ปรกติการแข่งขันจะใช้  10 นาที มิเช่นนั้นแล้วแต่จะตกลงกัน ให้ฟังสัญญาณจากกรรมการเป็นหลัก

จากนั้นกรรมการอธิบายการคิดคำนวนคะแนน ภาษาไทย 4 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำ ติดลบ 10 คำ แล้วหารเวลา 10 นาที เป็นคะแนน ส่วนภาษาอังกฤษ 5 ดีดเป็น 1 คำ ผิด 1 คำ ติดลบ 10 คำ แล้วหารเวลา 10 นาที เป็นคะแนน ดังนั้น หากพิมพ์ผิดมากจะติดลบมาก

หากข้อสอบมีย่อหน้า เช่นการแข่งขันจะมีย่อหน้า ภาษาไทยย่อหน้า 10 เคาะ ภาษาอังกฤษย่อหน้า 5 เคาะ โดยจะไม่ใช้ปุ่ม Tab จะให้ใช้เฉพาะ Space Bar เท่านั้น

เมื่อจบบรรทัดให้กดปุ่ม Space Bar หรือ Enter เท่านั้น

เมื่อพิมพ์เสร็จครั้งแรก กรรมการจะบันทึกคะแนนลงในกระดาษบันทึก เนื่องจากโปรแกรมจะบันทึกคะแนนเมื่อสอบเสร็จครบสองครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายของคะแนน เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ หรือเครื่องขัดข้อง และเป็นการยืนยันคะแนนของนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

 

<<ก่อนหน้า   หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>