เลือกหน้า
featured-image-free-program

COMPAGE ได้มอบโปรแกรมให้วิทยาลัยต่างๆ ทั้งที่สังกัด สอศ.และสช. ได้ใช้ฟรีแล้ววันนี้ โดยผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ได้ส่งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แจ้งข่าวการมอบโปรแกรมสำหรับเร็จรูปการเรียน “พิมพ์สัมผัส” และ โปรแกรมสอบพิมพ์ “สอบพิมพ์สัมผัส” โดยสามารถดาวนโหลดได้โดยตรงแล้วที่นี่ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ยังหมายเลข 087-583-7711 และ 087-583-3355

ดาวนโหลด

 

อ่านสำเนาหนังสือ