เลือกหน้า

เมื่อนักศึกษาได้รับสัญญาณจากกรรมการคุมสอบแล้ว นักศึกษาเริ่มพิมพ์ด้วยการกดปุ่มตามโจทย์หรือแบบทดสอบ (จะเป็น space bar หากมีย่อหน้า)

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

เริ่มสอบครั้งที่ 1

สอบพิมพ์5

นักศึกษาจะเริ่มพิมพ์ตามโจทย์ที่อยู่ด้านบน เวลานับถอยหลังในการสอบจะเริ่มเดิน ทำให้นักศึกษาแต่ละคนได้ใช้เวลาของเขาเต็มเวลาจริง ๆ การสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัสนั้นมีลักษณะเป็นสองบรรทัด โดยโจทย์จะอยู่ด้านบน ให้นักศึกษาพิมพ์ตาม หากพิมพ์ผิดจะไม่สามารถใช้ Backspace ลบได้ แต่จะแสดงเครื่องหมายผิดบนแป้นที่ดีดผิด เมื่อพิมพ์จบบรรทัดให้ใช้ Space bar หรือ Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โดยจะมีจำนวนดีดผิดแสดงที่ท้ายบรรทัดเมื่อจบบรรทัดนั้น ๆ หากพิมพ์จบก่อนที่เวลาจะหมด โปรแกรมก็จะคิดคำนวณความเร็วให้ แต่ไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ ผู้ออกข้อสอบควรจะเผื่อโจทย์ให้ยาวเกินกว่าที่นักศึกษาคนที่พิมพ์เร็วจะสามารถพิมพ์ได้หมด เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาเท่าเทียมกัน เพราะสมาธิที่ใช้ในเวลายาว ๆ เป็นส่วนสำคัญในการวัดความสามารถของนักศึกษา

 

 

การคิดความยาวข้อสอบ

การออกโจทย์หรือข้อสอบจะมีความยาวเท่าไหร่นั้น อาจจะให้หลักการคิดง่าย ๆ ดังนี้ ปรกติจะไม่มีนักศึกษาพิมพ์เร็วเกิน 100 คำต่อนาที สำหรับการสอบด้วยโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส เท่ากับว่าการสอบ 10 นาที นักเรียนที่พิมพ์เร็วที่สุดจะพิมพ์ได้ 1,000 คำ หรือเท่ากับ 4,000 ดีด ในภาษาไทย (4 ดีดเป็น 1 คำ) หรือเท่ากับ 5,000 ดีด ในภาษาอังกฤษ เราสามารถสร้างโจทย์ที่มีความยาวใกล้เคียงกับค่าที่ได้ สามารถตรวจจำนวนดีดได้โดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำต่าง ๆ ได้ และเวลาสร้างโจทย์ก็จะใช้โจทย์ซ้ำกันสองครั้ง เป็นการทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะต้องใช้เวลาสอบเต็มเวลาทั้งหมด

 

<<ก่อนหน้า   หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>