เลือกหน้า

หลังจากเสร็จการสอบครั้งที่ 1 แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลสอบครั้งที่ 1 ทันที

 

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

นักศึกษาจะเห็นรายละเอียดการสอบของตนเอง แสดง ดีดที่พิมพ์ ดีดผิด คำที่ดีด คำที่ดีดผิด เวลา และ คะแนนครั้งที่ 1

result1

 

การบันทึกผลคะแนนเมื่อสอบเสร็จครั้งที่ 1

ช่วงที่อ่านผลคะแนนนี้ ผู้เข้าสอบจะได้พักมือจากความเมื่อยล้า และกรรมการคุมสอบจะจดบันทึกผลคะแนนครั้งที่ 1 ลงในตาราง เพื่อยืนยันผลคะแนนที่สอบได้เป็นลายลักษณ์อักษร และป้องกันคะแนนสูญหายหากเกิดกระแสไฟฟ้าตกหรือดับ เนื่องจากโปรแกรมจะบันทึกคะแนนก็ต่อเมื่อสอบเสร็จทั้งสองครั้งแล้ว

 

<<ก่อนหน้า   หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>