เลือกหน้า

หลังจากเสร็จการสอบครั้งที่ 2 แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลสอบทั้งสองครั้งทันที

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

นักศึกษาจะเห็นรายละเอียดการสอบของตนเอง ทั้งสองครั้งเช่นเดิม คือแสดง ดีดที่พิมพ์ ดีดผิด คำที่ดีด คำที่ดีดผิด เวลา และ คะแนนครั้งที่ 1 และ 2

result2

 

เมื่อสอบเสร็จครั้งที่ 2

หลังจากนักศึกษาสอบเสร็จครั้งที่ 2 โปรแกรมจะบันทึกคะแนนไว้ที่เซิร์ฟเวอร์และที่เครื่องของนักศึกษา (เพื่อ backup) จากนั้นกรรมการจะเข้ามาบันทึกคะแนนพร้อมให้นักศึกษาลงชื่อยืนยันคะแนนที่ได้รับ เมื่อทุกคนได้รับการบันทึกคะแนนและลงชื่อแล้ว กรรมการคุมสอบจะให้นักศึกษากดปุ่ม F5 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อกลับไปยังหน้าหลัก แล้วกดปุ่ม “ออกจากโปรแกรม” เพื่อให้กลุ่มต่อไปสามารถเข้ามาใช้งานการสอบได้
<<ก่อนหน้า   หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>