เลือกหน้า

โปรแกรมสร้างข้อสอบเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสอบโดยเฉพาะ ทำให้ผู้สอนสามารถสร้างโจทย์ได้เองโดยที่นักเรียนจะไม่เคยเห็นโจทย์นั้นมาก่อน หรือในขณะเดียวกันก็สามารถนำโจทย์ที่มีในแบบฝึกหัดหรือทดสอบในโปรแกรมเรียนพิมพ์มาใช้สอบ(ย่อย) ก็ได้เช่นกัน

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

โปรแกรมสร้างข้อสอบ

หน้าหลักโปรแกรมสร้างข้อสอบ

หน้าหลักสร้างข้อสอบ

 

ส่วนประก่อบหลักๆ มีอยู่ 3 ส่วนคือ

 1. เตรียมสนามสอบ สำหรับสร้างและแก้ไขข้อสอบ มีต้นแบบจากโปรแกรมจากโปรแกรมเรียนพิมพ์ไว้ใช้ได้ด้วย
 2. สรุปผลสอบ สำหรับสรุปข้อมูล และ export ออกเป็นไฟล์ .csv
 3. พิมพ์เอกสาร สำหรับจัดพิมพ์ข้อมูลผลสอบออกมา

การสร้างข้อสอบใหม่ทั้งหมดด้วยโปรแกรมสร้างข้อสอบ

 1. เลือก “เตรียมสนามสอบ”
 2. เลือก “สร้างคำอธิบายและแบบทดสอบเองทั้งหมด” ถ้าจะแก้ไขไฟล์ให้เลือก “แก้ไข…”
  สรส้างข้อสอบใหม่หมด  แก้ไขข้อสอบ
 3. คลิ๊กต่อไป ในหน้าอธิบายการสร้างโจทย์ เพื่อไปสู่หน้าถัดไป
  สร้างโจทย์ใหม่อธิบาย  ตั้งชื่อข้อสอบ
 4. ใส่ชื่อข้อสอบลงในช่องว่าง ทั้งนี้ควรใส่ชื่อเพื่อให้สามารถแยกแยะข้อสอบได้ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อสอบภาษาไทย หรือ อังกฤษ ปีการศึกษา ภาคการศึกษา สอบย่อย สอบกลางภาคหรือปลายภาค และครั้งที่เท่าไหร่ เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ต่อไป”
  สร้างคำอธิบายข้อสอบ
 5. ให้สร้างคำอธิบายข้อสอบ โดยสามารถเลือกใช้ไฟล์ตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้เตรียมตัวอย่างคำอธิบายที่ใช้ในการแข่งอยุ่ใน \Pimserver\sample\ ซึ่งเป็นไฟล์  .txt หากเป็นข้อสอบภาษาไทยใช้ “คำอธิบายข้อสอบ.txt” ส่วนข้อสอบภาษาอังกฤษ ให้ใช้ “คำอธิบายข้อสอบeng.txt”
 6. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว สามารถเลือก “ส่งออก” เพื่อจัดเก็บไว้ใช้อีกในอนาคต จากนั้นกดปุ่มต่อไป —หมายเหตุ**** ผู้สอนต้องไม่ลืมปรับเวลาในการสอบให้ตรงกับที่ได้ออกแบบไว้
 7. ตั้งเวลาที่ใช้ในการสอบ สามารถตั้งได้เป็นหน่วยเล็กสุดคือวินาที โปรแกรมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่กดพิมพ์แป้นแรก และเมื่อเวลาหมดจะตัดออกไปยังหน้าสรุปคะแนน ผู้สอนควรออกโจทย์ให้ยาวกว่าเวลาที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ทุกคนออกจากห้องสอบพร้อมกัน จากนั้นกดปุ่ม “ต่อไป”
  ตั้งเวลาข้อสอบ
 8. สร้างข้อสอบ สามารถทำได้หลายวิธี
  1. โดยการพิมพ์ลงไปในช่องว่าง
  2. copy/paste ลงในช่องว่าง
  3. save เป็น .txt  จากบทความอิเลคทรอนิกส์ แล้วเลือก “อ่านข้อความจากแฟ้ม”
  4. จากนั้นมาจัดบรรทัดอีกครั้งโดยให้ไม่เกิน 40 ช่องไฟต่อ 1 บรรทัด สามารถกดดูตัวอย่างได้โดยกดปุ่ม “แสดงตัวอย่างข้อสอบ” เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “ต่อไป”
   สร้างโจทย์
 9. จัดเก็บข้อสอบในแฟ้มที่ต้องการโดยเลือก “เลือกไฟล์” แล้วตั้งชื่อไฟล์ โปรแกรมจะจัดเก็บเป็นไฟล์ .tst

 การแก้ไขข้อสอบ

 1. เลือก “เตรียมสนามสอบ”
 2. เลือก “แก้ไขแบบทดสอบจากไฟล์ที่มีอยู่แล้ว”
 3. เลือก “อ่านจากแฟ้ม”
 4. แก้ไขไฟล์ตามต้องการ

 

การใช้ต้นแบบ

ในกรณีที่ต้องการทำแบบทดสอบโดยใช้โจทย์แบบทดสอบที่มีอยู่ในโปรแกรมพิมพ์สัมผัส เราจะใช้ “ต้นแบบ” เป็นตัวเริ่มแก้ไข

 1. เลือก “เตรียมสนามสอบ”
 2. เลือก “แก้ไขแบบทดสอบจากไฟล์ที่มีอยู่แล้ว”
 3. เลือก “เลือกจากต้นแบบ” โปรแกรมจะแสดงรายการต้นแบบทั้งไทยและอังกฤษ โดยเริ่มจากไทยก่อน ส่วนอังกฤษอยู่ด้านล่าง
  เลือกต้นแบบ
 4. กดปุ่ม “เลือกจากต้นแบบ” เพื่อเลือกต้นแบบนั้น และแก้ไขแบบทดสอบต่อไป

 

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อเราได้ไฟล์ข้อสอบมาแล้ว เราจะเอาไฟล์ข้อสอบนี้แหละครับ ไปใช้ในสนามสอบ โดยจะต้องสร้างรหัสข้อสอบขึ้นมาก่อน โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

 

<<ก่อนหน้า   หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>