เลือกหน้า

เมื่อสร้างข้อสอบที่ต้องการแล้ว เราจึงจะมาสร้างรหัสข้อสอบกัน โดยเราตั้งเป็นรหัสก็เพื่อให้นักศึกษาเลือกข้อสอบได้อย่างถูกต้องไม่สับสน ป้องกันความผิดพลาด โดยเราจะต้องตั้งค่าที่โปรแกรม Pimserver

สารบัญ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้านั้น ๆ  หรือ  คลิ๊กที่ ไอคอน หรือ ลิ้งค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ youtube เพื่อ ชมวิดีโอ

การตั้งรหัสข้อสอบด้วยโปรแกรม Pimserver

 1. โดยไปที่เครื่องแม่ที่ Pimserver ติดตั้งอยู่ หน้าหลัก Pimserver
 2. แล้ว เลือกปุ่มด้านล่างขวา “Test Profile Setting” สร้างรหัสข้อสอบ
 3. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมา
 4. กรอกข้อมูลต่าง ๆ
  1. รหัสข้อสอบ เมื่อ pop-up ขึ้นมาแล้วให้กรอกรหัสข้อสอบที่ต้องการในช่องว่าง รหัสข้อสอบไม่ควรจะสร้างให้ง่ายเกินไป หรือเดาได้ เพื่อป้องกันมิให้นักเรียนทำข้อสอบก่อน
  2. คำอธิบายข้อสอบ จากนั้นกรอกคำอธิบายหรือชื่อข้อสอบเพื่อให้ผู้สอบเองสังเกตและจำได้ได้ในตาราง Test Profile
  3. แฟ้มผลการสอบ ให้เลือกแฟ้มที่ต้องการจัดเก็บผลการสอบ ให้ตั้งชื่อพร้อมพิมพ์นามสกุลไฟล์ เป็น .log (พิมพ์ .log ตามหลังชื่อด้วย เพราะโปรแกรมไม่ตั้งนามสกุลให้)
  4. แฟ้มข้อสอบ เลือกไฟล์ข้อสอบ .tst จาก แฟ้มที่ได้จัดเก็บไว้
 5. กดุป่ม “บันทึก” เพื่อสร้างรหัสข้อสอบลงในตาราง

<<ก่อนหน้า   หน้าหลักอบรมโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส   หน้าถัดไป>>